Forsiden

AME langgaffel

Müller gaffelbroer

Müller monstergaffel

Müller Power Clutch
lettere kobling

Müller sænkning FLST/FXST

Müller risers

Müller indv. gasgreb

Müller fremflyttersæt

Fremflyttersæt

Håndsyede sæder

Udstødningsanlæg

RVS motorrenovering

Styr og risers

Kontakt

AME gaffelkits - godkendt i Danmark!

TÜV certifikater er evalueret og godkendt af Dansk Teknologisk Institut på baggrund af Trafikstyrelsens krav.

Gaflerne kan bl.a. synes hos og .

Synsregler
Trafikstyrelsens vejledning (uddrag) vedr. udskiftning af forgaffel på motorcykel

4.01.031 To-hjulet motorcykel (gældende fra 1. april 2010)

Udskiftning af forgaffel på motorcykel kan godkendes, såfremt der fremlægges en erklæring fra motorcykelfabrikanten om at den pågældende forgaffel kan anvendes. Alternativt kan ændringen godkendes på grundlag af anden dokumentation for, at styrke og køreegenskaber er tilfredsstillende. Denne dokumentation kan udgøres af:

- En rapport fra et anerkendt dansk eller udenlandsk prøvningslaboratorium, fx Dansk Teknologisk Institut eller TÜV. Rapporten skal omfatte de styrkemæssige forhold, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud, samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved kørsel med og uden passagerer op til motorcyklens tophastighed. Af rapportens konklusion skal fremgå, at motorcyklen er korrekt dimensioneret og har sikre køreegenskaber,

eller

- En erklæring fra et akkrediteret (se afsnit 14.02.2) prøvningslaboratorium i et EU/EØS-land, hvoraf det fremgår, at prøvningslaboratoriet har afprøvet styrke og køreegenskaber for motorcyklen med forgaflen, og det fremgår af erklæringen, at den kan lægges til grund for godkendelse til registrering i det pågældende EU/EØS-land.

TÜV har testet en hver motorcykel (HD, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha) monteret med en AME forgaffel. Der testes alle i TÜV certifikatet nævnte modeller under kørsel, med og uden passager, helt op til tophastighed med metalstyrkeprøvemålinger ved hjælp af elektroniske udvidelsesstrimler (strain gauge iht. Wöhlerlinie metoden - se dansk standard 412:1998 "Norm for stålkonstruktioner"), hvor der måles styrkemæssige forhold i stel og gaffel under ekstrem kørselsbelastning. Gaflen er også testet ved manøvrekørsel og svingningskørsel, med fuld acceleration og nedbremsning på Nürbergring i Tyskland. Gaflen er godkendt til min. at kunne holde 100.000 km på en teststrækning (rumlebane), som svarer ca. til 1 mio. km alm. kørsel.

Du kan finde den originale synsvejledning her.

Dokumenter der forefindes:


TÜV mærkecertifikat
(HD, Honda, Kawasaki,
Suzuki, Yamaha)

TÜV testcertifikat

TÜH testrapport

Teknologisk Institut
vurdering
 

En hver der monterer en lang forgaffel, får udleveret alle nødvendige dokumenter, så motorcyklen kan synes med den nye AME gaffel.
Se i prislisten, hvor vidt din motorcykel kan forsynes med en lang AME gaffel.


Vejledning til
synsassistenten

Vejledning til
ejeren

TekCoach montage-
vejledning